Scroll naar beneden

DUURZAAM ONDERNEMEN

Naast de focus voor mooie producten en woonconcepten, is het voldoen aan Europees gestelde eisen rondom productveiligheid en kwaliteit voor ons zeer belangrijk. Vooral de SA8000 certificering geeft duidelijk aan dat we continu aandacht schenken aan de veiligheid voor zowel mens als dier.

SA8000 stelt normen voor sociale duurzaamheid, management en monitoring. De validatie van de naleving van de SA8000 normen leidt tot het verkrijgen van het SA8000 certificaat. Social Accountability International (SAI) heeft de standaard in 1997 in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden en mensenrechtenorganisaties ontwikkeld.

Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) is opgericht voor ethische omgang met mensen in gehele supply chains. Het is ook gericht op het zorgen voor een veilige werkomgeving voor iedereen.

REACH is een Europese standaard voor de veilige en milieuvriendelijke behandeling van chemische stoffen zoals gedefinieerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. Deze standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker.

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.